Auteur:

Gepubliceerd op: 24-08-2022

Ipsos bevraagt, in opdracht van het Comité van de Regio’s, voor de tweede maal de lokale mandatarissen over de toekomst van de EU. Deze enquête is een belangrijke gelegenheid om je mening te delen over de invloed van regio’s, steden en gemeenten op de toekomst van de EU en vraagt naar jouw ideeën over de Europese democratie en over manieren om de EU nader tot haar inwoners te brengen.

De enquête van vorig jaar werd door meer dan 3000 lokaal verkozen politici uit alle 27 EU-lidstaten ingevuld. De resultaten van die enquête werden gepresenteerd tijdens de 19de editie van de Europese Week van Regio’s en Steden. Ze werden gebruikt in de Regionale en lokale barometer van de EU voor 2021 van het Europees Comité van de Regio’s.

De bevraging zal maximaal 10 minuten duren.

Alle informatie die je in de enquête meedeelt, zal strikt vertrouwelijk worden verwerkt en uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Het zal onmogelijk zijn om de resultaten tot specifieke personen te herleiden. Indien je meer wenst te weten over de wettelijke basis voor de enquête, over de gegevensverwerking, over hoe Ipsos de vertrouwelijkheid van je antwoorden zal verzekeren of over jouw rechten volgens de regelgeving inzake gegevensbescherming, kan je hier de privacyverklaring voor dit project lezen.

Voor al je eventuele vragen over de enquête kan je contact opnemen met het Ipsos-team via localpoliticians@ipsos-online.com

Kris Versaen