Auteur:

Gepubliceerd op: 28-02-2022

De maatschappij digitaliseert razendsnel en dat heeft een impact op de dienstverlening van steden en gemeenten. Deze evolutie biedt een opportuniteit om de dienstverlening van lokale besturen waar nodig nog laagdrempeliger en gebruiksvriendelijker te organiseren.

De eindgebruiker centraal

Om hiermee structureel aan de slag te gaan, werken 13 Vlaamse centrumsteden en de VGC samen in functie van de City Deal “E-inclusion by Design”. Ze zetten daarbij de eindgebruiker centraal. Het project wordt getrokken door stad Gent/District 09 en het Kenniscentrum Vlaamse Steden.

De 13 centrumsteden en de VGC gaan experimenten opzetten om de gebruiksvriendelijkheid van de digitale dienstverlening te verbeteren. Op basis van de ervaringen wordt een toolbox uitgewerkt voor lokale overheden om werk te maken van e-inclusion by design en zo de dienstverlening zo laagdrempelig mogelijk te maken.

VVSG volgt mee op

De VVSG volgt het project van de City Deal mee op, zodat de toolbox bruikbaar is voor alle lokale besturen, ook de kleine, landelijke en middelgrote gemeenten. De VVSG staat ook mee in voor het verspreiden van de toolbox en de kennisdeling naar de lokale besturen in Vlaanderen.


De City Deal wordt gesubsidieerd binnen het actieplan Iedereen digitaal via relancemiddelen die Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, Bart Somers inzet voor e-inclusie op lokaal niveau en krijgt een budget van 2,89 miljoen euro. Ook het Agentschap Binnenlands Bestuur is partner.

Joke Van Dyck