Auteur:

Gepubliceerd op: 02-06-2021

Heb je al een aantal jaren een Europees rijbewijs in bankkaartmodel, check dan best regelmatig de vervaldatum. Je wordt namelijk niet verwittigd van dat nakende verval. Volgens de FOD Mobiliteit is het aan de houder zelf om de einddatum van zijn rijbewijs op te volgen en tijdig een hernieuwing aan te vragen bij het gemeentebestuur. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand (VLAVABBS) hadden aangedrongen op een persoonlijke verwittiging zoals dat het geval is met de elektronische identiteitskaart. In 2020 vervielen meer dan 16.000 rijbewijzen, ze kregen omwille van corona respijt tot eind juni 2021 of een latere datum.

Geldigheidsduur van 10 jaar

Sinds juli 2010 worden in België Europese rijbewijzen in bankkaartmodel afgeleverd. Aangezien deze rijbewijzen een geldigheidsduur van 10 jaar hebben, zouden er in 2020 16.045 exemplaren vervallen. Omwille van corona werd de termijn verlengd tot een specifieke datum afhankelijk van de oorspronkelijke vervaldatum:

  • Vervaldatum 1/2/2020 - 30/6/2020: verlenging t.e.m. 1/7/2021
  • Vervaldatum 1/7/2020 - 31/8/2020: verlenging +13 maanden
  • Vervaldatum 1/9/2020 - 30/6/2021: verlenging +10 maanden

Het aantal rijbewijzen dat vervalt, gaat de komende jaren gestaag de hoogte in, van 16 045 in 2020 tot 307 570 in 2023. Dat heeft te maken met de geleidelijke invoer van het systeem sinds 2010. Vanaf 2013 zijn alle gemeenten overgestapt naar het bankkaartmodel.

Geen verwittiging

Wie zonder geldig rijbewijs rijdt, riskeert een geldboete van 1.600 tot 16.000 euro, een rijverbod van acht dagen tot vijf jaar of een gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar.  Wetende dat niemand zijn rijbewijs zomaar controleert, vroegen de VVSG en VLAVABBS aan de FOD Mobiliteit en bevoegd federaal minister Gilkinet om mensen te verwittigen van die nakende vervaldatum, zoals dat ook gebeurt bij identiteitskaarten. Ze weigeren dit te doen, voor hen ligt de verantwoordelijkheid voor de tijdige hernieuwing van het rijbewijs bij de houder ervan. De federale administratie plant wel algemene infocampagnes en een evaluatie In de loop van 2022. ‘Onbegrijpelijk’, vinden de VVSG en VLAVABBS, en het tegendeel van wat je van een klantgerichte overheid mag verwachten vandaag.’

Steden en gemeenten hebben er geen vat op

Steden en gemeenten beheren deze gegevens zelf niet en kunnen hun inwoners dus niet individueel verwittigen. Ze dreigen wel kop van jut te worden bij die mensen die voor verrassingen komen te staan omdat ze er -begrijpelijk maar toch ten onrechte- van uitgingen dat de gemeente hen op de vervaldatum zou wijzen.

Nathalie Debast