Foto: Europees Parlement

Auteur:

Gepubliceerd op: 23-04-2024

Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement, roept Vlaamse steden en gemeenten op mee te doen aan de campagne “Generatoren van hoop” en reservecapaciteit te doneren aan Oekraïne. Zo zal stroom aan onder meer ziekenhuizen, scholen, watervoorzieningsinstallaties, opvanghuizen, schuilplaatsen en telefoonmasten verzekerd worden en kunnen essentiële voorzieningen in het hele land blijven functioneren.

De oorlog in Oekraïne duurt onverminderd voort. Elke dag horen we over nieuwe wreedheden van schijnbaar willekeurige bombardementen op burgers. Maar ook zijn we getuige van doelbewuste en gerichte aanvallen op kritieke civiele infrastructuur, zoals elektriciteitsnetten.

Het Kremlin wordt teruggedrongen op het slagveld en heeft de Russische oorlogsmachine nu op burgers gericht. Om hen af te snijden van basisvoorzieningen zoals water, elektriciteit en verwarming. Om hen uit te putten. Dat is onmenselijk, schendt elk internationaal en humanitair recht en komt neer op oorlogsmisdaden.

Als gevolg van de niet-aflatende aanvallen van Rusland is meer dan de helft van het Oekraïense elektriciteitsnet beschadigd of vernield, waardoor miljoenen Oekraïners zonder stroom zitten. En de snelheid waarmee de aanvallen elkaar opvolgen is hoger dan het tempo waarin de Oekraïense noodhulpdiensten de stroomvoorziening kunnen herstellen.

Daarom heeft het Europees Parlement haar krachten gebundeld met Eurocities – het netwerk van de ruim tweehonderd grootste steden van Europa – om door donaties van stroomgeneratoren, transformatoren en reserveonderdelen van elektriciteitsnetten de Oekraïners te helpen de strenge winter door te komen.

De campagne “Generatoren van hoop” is een heel praktische en concrete manier om mensen die constant onder vuur liggen van energie en schoon water te voorzien. Om de continuïteit te waarborgen van dagelijkse diensten die wij als vanzelfsprekend ervaren. De generatoren leveren stroom aan onder meer ziekenhuizen, scholen, watervoorzieningsinstallaties, opvanghuizen, schuilplaatsen en telefoonmasten. Zij zorgen ervoor dat essentiële voorzieningen in het hele land blijven functioneren.

Daarom roep ik alle steden, gemeenten en regio’s in Europa op om mee te doen aan de campagne “Generatoren van hoop”. Via onze netwerken, via de 705 leden van het Europees Parlement en onze overige contacten proberen we onze actie voor Oekraïne uit te breiden. Samen kunnen we echt het verschil maken.

Het idee is even eenvoudig als praktisch, en snel uit te voeren. Generatoren zijn schaars op de markt en nationale overheden hebben uit hun voorraden alles gedoneerd wat ze konden missen. Maar steden, dorpen en regio’s in heel Europa beschikken over een reservecapaciteit en ook zij kunnen meedoen. Nationale autoriteiten voor civiele bescherming kunnen donaties verzamelen. Die zullen vervolgens in het kader van het EU-mechanisme voor civiele bescherming snel naar één van de drie centra in de EU worden vervoerd. Oekraïne kan daarna beslissen waar de apparatuur het hardst nodig is in het land en ervoor zorgen dat het op de plaats van bestemming komt.

Sinds de aankondiging hebben we al generatoren van verschillende omvang en verschillend vermogen uit tal van steden ontvangen, van Rome tot Brussel. Het Europees Parlement doneerde een generator van 325 kVA, voldoende om een middelgroot gebouw, zoals een school of administratief kantoor, van stroom te voorzien. We krijgen ook generatoren aangeboden van gewone mensen die een bijdrage willen leveren. Europeanen willen helpen. Dit is solidariteit in actie. Dit is Europa in actie.

Wij kunnen trots zijn op de solidariteit die de EU en haar lidstaten met Oekraïne hebben getoond op politiek, humanitair, militair en financieel gebied: De EU heeft Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat toegekend en sancties tegen Rusland ingesteld, zij verleent bijstand en vangt miljoenen Oekraïners op die voor de oorlog zijn gevlucht, zij levert broodnodige militaire uitrusting en training en voorziet in steunpakketten van respectievelijk 9 miljard EUR dit jaar en 18 miljard EUR volgend jaar. Wij hebben Kiev bezocht om blijk te geven van onze vriendschap en inzet voor de Oekraïense bevolking. Nu is het tijd voor praktische, tastbare steun om Oekraïne te helpen de winter door te komen.

In tijden van crisis hebben we hoop nodig. We hebben vrienden nodig. We hebben steun nodig. In Oekraïne hebben de mensen deze winter elektriciteit, water en verwarming nodig. Wij kunnen helpen. Wij kunnen een bijdrage leven. Wij kunnen dit samen doen.

Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement

Vlaamse steden en gemeenten kunnen contact opnemen met de Algemene Directie Civiele Veiligheid via BECP.NAT@ibz.fgov.be

Kris Versaen