Gepubliceerd op: 28-03-2022

Zoals bepaald in het regeerakkoord van 2020, wil de federale regering werk maken van een betere democratie en staatsstructuur. Daarom wil ze alle Belgen en inwoners van ons land van 16 jaar en ouder de mogelijkheid geven om hierover hun visie te formuleren en aanbevelingen te doen. Dat kan vanaf eind april tot begin juni via www.eenlandvoordetoekomst.be.

Op dit platform kunnen burgers, het middenveld, de academische wereld, experten en lokale overheden hun mening, ideeën en aanbevelingen delen over thema’s die te maken hebben met institutionele hervormingen en democratische vernieuwing. 

De ministers van Institutionele Aangelegenheden Annelies Verlinden en David Clarinval roepen lokale besturen op om hun burgers te informeren over dit initiatief en aan te sporen om eraan deel te nemen. Lokale besturen die zelf dialoogmomenten willen organiseren, bv. in de gemeenteraad, met burgers of verenigingen, kunnen hiervoor inspiratie opdoen tijdens on line informatiesessies op 28 maart of 19 april (inschrijven). Er wordt nog gewerkt aan communicatiemateriaal en methodieken ter ondersteuning.

Jan Leroy