Auteur:

Gepubliceerd op: 14-09-2023

Binnen de 15 vervoerregioraden is men de laatste hand aan het leggen aan de Regionale mobiliteitsplannen. De meeste regionale mobiliteitsplannen zijn in openbaar onderzoek en de verschillende opmerkingen worden nu volop verwerkt.
In verschillende gemeenten stond het advies van de gemeente binnen het openbaar onderzoek op de agenda van de gemeenteraad. Zij zijn immers één van de officiële adviesinstanties die opmerkingen mogen geven op het openbaar onderzoek.


De aanpassingen aan de regionale mobiliteitsplannen, voortvloeiend uit de opmerkingen van het openbaar onderzoek, worden besproken binnen de vervoerregio’s.  Er is echter, wegens tijdsgebrek, geen verplichte terugkoppeling van de definitieve plannen in de gemeenteraad of een gemeenteraadscommissie, voorzien.


Vandaag merk je bijvoorbeeld al dat de discussies over de korte termijn openbaarvervoersplannen, die overigens integraal deel uitmaken van de regionale mobiliteitsplannen, terug brandend actueel zijn op de gemeenteraad. De eerste aanpassingen van het openbaarvervoersnet blijven duidelijk niet onbesproken.


Het is dan ook niet meer dan logisch dat de gemeenteraad, op een formele wijze, minstens in kennis wordt gesteld van de definitieve beslissing van de minister met betrekking tot de regionale mobiliteitsplannen waarvan de gemeente deel van uitmaakt. Dit zorgt ervoor dat het lokale debat over de plannen wordt gestimuleerd en dat ze, ook lokaal gedragen, kunnen worden uitgerold.


Daarom adviseren wij de lokale besturen minstens de kennisgeving van de beslissing over het definitieve regionale mobiliteitsplan te agenderen op de gemeenteraad ter afsluiting van het gemeentelijke besluitvormingsproces.

 

Michiel Apers