Auteur:

Gepubliceerd op: 27-02-2020

In 2019 werden de brandweerdiensten 370 931 keer opgeroepen voor noodsituaties. Dagelijks rukken in Vlaanderen meer dan 1016 keer per dag ploegen uit om ergens hulp te bieden. Van deze interventies waren er 172.574 brandweerinterventies en 198.357 ziekenwageninterventies. De brandweer garandeert dat elke noodoproep kan beantwoord worden, en dit dankzij de niet-aflatende inzet van 12 387 personeelsleden. Dat melden het Netwerk Brandweer* en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).
 

Brand

Oproepen voor brand zorgden voor 19 878 interventies. Dit is 11,5% van alle brandweerinterventies en staat voor bijna 55 interventies per dag. Er zijn geografische verschillen die vooral verklaard worden door het aantal inwoners en de bevolkingsdichtheid. Zo zijn de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen de koplopers met respectievelijk 5766 en 5208 interventies. De aanwezigheid van twee grootsteden in deze provincies, verklaart het groot aantal branden. De hulpverleningszones van West-Vlaanderen rukten 3729 keer uit voor brand, in Limburg rukten de brandweerdiensten 2813 keer uit voor brand en Vlaams – Brabant (zonder het Hoofdstedelijk Gewest Brussel) kreeg 2362 oproepen voor brand.

Onder de oproepen voor brand verstaan we alle soorten brandmeldingen: buitenbrand of een natuurbrand, een gebouw, een voertuig of een vaartuig, een trein of een vliegtuig. Automatische brandmeldingen en controletaken zijn ook opgenomen in deze cijfers.
 

Ziekenwagen

Bijna alle hulpverleningszones baten ziekenwagens uit. De ziekenwageninterventies zorgen dan ook voor een groot aandeel van de oproepen bij de brandweer (53,5%). De hulpverleningszones zorgden voor 198 357 ritten in het totaal. Dit zijn dagelijks 543 noodoproepen over heel Vlaanderen.

De provincie West-Vlaanderen is koploper voor het aantal ziekenwageninterventies met 66 972 ritten. Met 50 063 ritten volgen de hulpverleningszones van Oost-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant, met slechts twee hulpverleningszones, neemt de brandweer 32 215 ritten voor haar rekening. De provincie Limburg reed 27 189 keer uit en in de provincie Antwerpen werden 21 918 ritten uitgevoerd de hulpverleningszones. De verschillen in de provincies worden verklaard door het feit dat niet overal de ziekenwagenzorg door de brandweer wordt uitgevoerd. Zo zijn er tussen de provincies grote verschillen in het aandeel private- en brandweerziekenwagens, die beide volgens dezelfde protocollen en kwaliteitscriteria werken.
 

Storm, overstroming en wespen

In 2019 werden 23 741 oproepen naar aanleiding van storm of overstroming afgehandeld, en dit vooral in piekperiodes. Voor wespenverdelingen schakelde brandweer 57 609 maal een ploeg in waar het grootste aantal oproepen in het voorjaar en de zomer voorkomt.
 

Technische interventies

Dat werken bij een hulpverleningszone zeer gevarieerd is blijkt uit het grote aantal ‘andere’ interventies nl 71 346 oproepen. Daaronder verstaan we de technische hulpverlening onder andere n.a.v. een auto-ongeval, het vrijmaken van de weg, het redden van personen die zich in één of andere gevaarlijke situatie bevinden, bevrijdingen uit liften, redden van dieren in nood, interventies waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn en allerlei speciale of logistieke interventies. De brandweer rukt dagelijks bijna 200 keer uit voor een technische interventie.
 

Gemotiveerd personeel

Om al deze interventies te kunnen afhandelen zijn er in Vlaanderen 12387 personeelsleden actief bij de brandweer. 3055 (25%) van hen zijn in hoofdberoep actief in de hulpverleningszones waarvan 70 personen beroepsambulanciers zijn. Zij worden bijgestaan door 8698 (70%) vrijwilligers die zich, naast hun dagtaak, beschikbaar stellen om inwoners bij te staan. Onder deze vrijwilligers zijn 825 vrijwillige ambulanciers aanwezig. De gehele werking van de hulpverleningszones wordt ondersteund door 634 (5%) administratieve personeelsleden.
 

Tabel

Interventies Aantal Percentage Per dag
Totaal 370931 100% 1016
Brand 19878 5,4% 54
Ziekenwagen 198357 53,5% 543
Water en storm 23741 6,4% 65
Wespen 57609 15,5% 158
Andere 71346 19,2% 196
Personeel Aantal Percentage
Totaal 12387 100%
Beroeps 3055 25%
Vrijwilligers 8698 70%
Ondersteunend kader 634 5%
 

*Netwerk Brandweer is het samenwerkingsverband van de 20 hulpverleningszones in Vlaanderen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Het Netwerk Brandweer biedt als adviesverlener en kenniscentrum van de hulpverleningszones en brandveiligheid, informatie en advies aan politiek bestuurders van gemeenten en hulpverleningszones.

Het Netwerk Brandweer treedt op als belangenbehartiger voor de veiligheid van de inwoners van Vlaanderen en voor de veiligheid van haar eigen personeelsleden vanuit een politiek onafhankelijke visie. Het stimuleren van kennis- en ervaringsuitwisseling en van samenwerking tussen de hulpverleningszones is daarvoor essentieel. Netwerk Brandweer verzamelt sinds dit jaar een beperkte set van gegevens bij de brandweerdiensten. Er zijn dus voor deze set van gegevens geen historische vergelijkingen mogelijk. De historische data van de brandweer van 2015 tem 2017 zijn terug te vinden bij de FOD Binnenlandse zaken.

 

Nathalie Debast