Auteur:

Gepubliceerd op: 21-05-2024

De programma’s van de nieuwe subsidieperiode 2021-2027 zijn volop in opmaak. Hoewel het wachten is op hun goedkeuring beginnen besturen best nu al met voorbereiden. Dat was de duidelijke boodschap van experten Bart Dewandeleer, Anneleen Van Tendeloo en  Kaatje Gevaert in een webinar van uitgeverij Vanden Broele en IDEA Consult in het kader van de Subsidiemanager. Hieronder geven we enkele tips uit het webinar:

Voor heel wat ‘lichtere’ programma’s kunnen besturen pro-actief te werk gaan door de afgelopen en voorlopige programma’s onder de loep te nemen. Bekijk welke lokale acties binnen het actiedomein vallen en toets ideeën af bij de provinciale of nationale contactpunten. Dit geldt onder andere voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en Interreg programma’s als Interreg Noord-zee regio en Interreg Vlaanderen-Nederland.

Voor de EFRO en ESF-middelen zijn de procedurele vereisten zwaarder en oproepen gerichter. Toch is een goede voorbereiding ook hier essentieel. Zorg voor een goed overzicht van de lokale meerjarenplanning en bekijk wat er leeft binnen de thema’s. Bekijk ook welke actoren lokaal bezig zijn binnen de actieterreinen zodat je snel kan inspelen op de oproepen.

Europese subsidieaanvragen vragen tijd en werklast, dus een optimale interne organisatie is belangrijk. Bekijk welk personeel kan worden vrijgesteld voor de administratie en de projectopvolging en vertrek vanuit concrete doelstellingen. Besturen met weinig ervaring kunnen instappen als partner en zo kennismaken met het reilen en zeilen van Europese subsidieprogramma’s.  

Ten slotte kunnen besturen beroep doen op extra ondersteuning. In het webinar werden volgende hulplijnen belicht:

-       Voor een algemeen overzicht: subsidiewijzers Vleva of Subsidiemanager van Vanden Broele Uitgeverij

-       Begeleiding: nationale en provinciale contactpunten of IDEA Consult

Paulien Muselaers