Auteur:

Gepubliceerd op: 15-10-2019

Het Vlaamse regeerakkoord bevat verschillende maatregelen met een belangrijke impact op de lokale financiën. Op de website van het Agentschap Binnenlands bestuur kan je de bedragen per bestuur terugvinden voor o.a. de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage en de extra financiering voor open ruimte. Deze bedragen mogen opgenomen worden in het meerjarenplan.

Vlaanderen zal niet alleen tussenkomen in de responsabiliseringsbijdrage van de gemeenten en OCMW’s, maar ook in die van o.a. de autonome gemeentebedrijven, hulpverlenings- en politiezones en OCMW-verenigingen. Deze tussenkomst moet geregistreerd worden als een gewone werkingssubsidie. Ook de extra financiering voor open ruimte moet geregistreerd worden als een algemene werkingssubsidie.

De VVSG betreurt dat de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden geen subsidies krijgen voor hun pensioenlasten, terwijl hier, net als bij gemeenten, politiezones of zorgbedrijven, ook duidelijk sprake is van een lokale overheidswerkgever. Deze beslissing van de Vlaamse regering heeft een financiële en discriminerende impact hebben op lokale besturen op basis van de lokale keuze die in het verleden is gemaakt om bepaalde activiteiten al dan niet op een intergemeentelijke schaal aan te pakken. Gemeenten die dat niet deden, worden financieel bevoordeeld ten opzichte van gemeenten die wel kozen voor intergemeentelijke samenwerking.

Ben Gilot