Auteur:

Gepubliceerd op: 13-03-2024

Is het zinvol om batterijen te gebruiken om zonnestroom ook op te slaan? Een relevante vraag nu meer en meer hernieuwbare energie opgewekt wordt op de gemeentelijke daken.

In de praktijkendatabank van Netwerk Klimaat vind je 2 voorbeelden terug.

Stad Gent zette een eerste experiment op met een batterij in een schoolgebouw, met de bedoeling het nut ervan te evalueren. Deze investering gebeurde in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen en Gent maakte gebruik van de raamovereenkomsten van VEB.

De gemeente Gistel koos ervoor om een concept van CO2-neutrale werkplaats uit te werken, in een project gesteund door het provinciebestuur. Daar dient de batterij om de zonne-energie overdag op te slaan, om dan ’s avonds na werktijd het elektrisch materiaal en voertuig voor het groenonderhoud op te laden (opgelet: het CO2-neutrale karakter wordt enkel bekeken in exploitatie van de werkplaats, niet in de verwarming van het gebouw). Gistel werkte met eigen bestekken, die bij de praktijk terug te vinden zijn.

Of een batterij zinvol is in jouw gemeentelijke gebouwen kan je nagaan via de Simulator hernieuwbare energie van Netwerk Klimaat. Deze vind je via de Terra-databank bij VEB onder de noemer ‘zonnepotentieel’. Financieel bekeken is er meestal geen reden om te investeren in batterij-opslag, kijk daarom eerst naar andere optimalisaties zoals energiedelen zelfde titularis of laadinfrastructuur voor het verhogen van de zelfconsumptie. Ook thermische energie-opslag behoort tot de mogelijkheden.

Zelf een interessante praktijk delen? Neem een kijkje in de praktijkendatabank en gebruik de handleiding om zelf een input te doen.

Maarten Tavernier