Auteur:

Gepubliceerd op: 13-07-2022

Graag willen we de aandacht vestigen op enkele belangrijke bevragingen die lopen met betrekking tot de operationalisering van basisbereikbaarheid en het opstellen van de regionale mobiliteitsplannen.

Beslis mee over de inrichtingsprincipes lokale wegen

VVSG en de Vlaamse Overheid doen een oproep aan lokale besturen om hun mening te delen over de nieuwe inrichtingsprincipes voor het lokale wegennet.
Is jouw gemeente het eens met de voorgestelde basisprincipes? Heb je opmerkingen over de maatregelen binnen en buiten de bebouwde kom, bijvoorbeeld voor een schoolomgeving? Heb je nog andere suggesties? We horen het graag!

Je kan de nieuwe inrichtingsprincipes raadplegen in en je feedback geven door de enquête in te vullen.

Naamgeving Hoppinpunten en aanliggende haltes

Vanuit het Hoppinpuntenmanagement van dMOW loopt er een bevraging over naamgeving van de Hoppinpunten in uw gemeente. Om de reiziger een vlotte overstap te garanderen, is het van belang dat op zoveel mogelijk locaties het Hoppinpunt en de nabijgelegen halte (van De Lijn) een identieke naam krijgen.

Omdat het van belang is dat de gemeente akkoord gaat met de voorgestelde benaming, wordt er gevraagd om uw eventuele opmerkingen door te geven. Normaal gezien ontvangt de mobiliteitsschepen en ambtenaar van uw gemeente deze week een mail. Mocht u tegen volgende week (18/07) niets ontvangen hebben, kan u steeds contact opnemen met Bram Roelant, externe ondersteuning van het Hoppinpuntenmanagement (dMOW).

Hoppinpunten in meerjarenplannen/begroting

Om een duidelijke inschatting te kunnen maken van de realisatie van Hoppinpunten de komende jaren, wil VVSG  een aantal zaken in kaart brengen. De centrale vraag daarbij is of uw gemeente de budgetten voor de realisatie van de Hoppinpunten reeds ingeschreven heeft in de meerjarenplanning en de begroting.

De financieel directeur van uw gemeente ontving reeds een mail maar via deze link kan u de korte bevraging invullen.

Meer info

Vragen bij een van de bevragingen?  Neem contact op met de medewerkers van het Gemeentelijk Ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking

Guido Vaganée: guido.vaganee@vvsg.be en Michiel Apers: michiel.apers@vvsg.be

 

Michiel Apers