Auteur:

Gepubliceerd op: 20-03-2023

Het college van Antwerpen keurde recent het voorontwerp van het nieuwe ruimtelijk beleidsplan goed. Dit plan heet het ‘Strategisch Ruimteplan Antwerpen’.
Het ruimteplan definieert drie lagen die vanuit ruimtelijk perspectief bepalend zijn voor de levenskwaliteit van de stad, namelijk ‘levendige woonstad’, ‘veerkrachtig landschap’ en ‘slimme netwerkstad’. Er wordt geopteerd voor één beleidskader, waarbij onder meer wordt ingegaan op de realisatie van de bouwshift, de creatie van sterke en leefbare wijken en meer ruimte voor groen.

Het Ruimteplan eindigt met een overzicht van voorgenomen acties en projecten, waaronder de opmaak van een ‘Transformatieleidraad’. Dat document moet straks helpen om nog beter onderbouwde keuzes te maken bij verdichtingsvraagstukken.  Ook zal het bestaande instrument van de 'stedelijke ontwikkelingskost' (SOK) worden vernieuwd. De SOK draagt ertoe bij dat er kwaliteitsvolle buurten ontstaan.

De verwachting is dat begin 2024 de grootste stad van Vlaanderen het Strategisch Ruimteplan Antwerpen klaar heeft. Het plan is dus nog niet definitief, maar kan wel al andere gemeenten inspireren over de inhoud en wijze van aanpak als het gaat om de opmaak van een lokaal ruimtelijk beleidsplan.

Is uw gemeente ook gevorderd met de opmaak van een nieuwe ruimtelijke visie? Laat het ons weten, dan besteedt de VVSG er kort aandacht aan.

Xavier Buijs