oude haag van beuk en meidoorn beeldbank onroerend erfgoed

Auteur:

Gepubliceerd op: 18-07-2023

Tot voor kort bestonden er verschillende inventarissen die landschapselementen in kaart brachten. Er was bijvoorbeeld een aparte inventaris voor historische tuinen en parken, naast een andere voor houtige beplanting met erfgoedwaarde. Dankzij een decreetswijziging horen alle landschappelijke elementen nu samen in één inventaris landschappelijk erfgoed en zijn ze te raadplegen via de inventaris onroerend erfgoed. Het Agentschap Onroerend Erfgoed maakt van de gelegenheid gebruik om een nieuwe handleiding te publiceren om erfgoedzorgers te begeleiden bij het inventariseren van landschappelijk erfgoed zoals bomen, grensmarkeringen, vijvers of historische wegen. 

Voor het inventariseren van landschapselementen ligt de voornaamste verantwoordelijkheid bij de lokale besturen. Erkende onroerend erfgoedgemeenten kunnen landschapselementen vaststellen en daar een toelatingsplicht aan koppelen als een eigenaar besluit om de aanleg ervan structureel te wijzigen. Het Agentschap Onroerend Erfgoed inventariseert de grotere landschappelijke gehelen die vaak meerdere gemeentes beslaan.

Handleiding voor het vaststellen van landschapselementen, juli 2023

Lieselot Decalf