Auteur:

Gepubliceerd op: 07-12-2023

De lokale besturen zien dat Oekraïense vluchtelingen streven naar financiële onafhankelijkheid, kwalitatieve huisvesting, zinvolle tijdsbesteding en het opbouwen van een nieuw leven in België. Vaak zijn het vrouwen met kinderen die hoog of middelbaar zijn opgeleid en die, ondanks de problemen met niet-erkende diploma's en trage procedures voor erkenning, laten zien dat ze goed voor zichzelf kunnen zorgen. Op een hoorzitting in het Vlaams Parlement vroeg de VVSG de centrale overheden om meer actie te ondernemen.
 

Taalbarrières

Een belangrijke barrière voor hun integratie is de taal; velen spreken geen Engels of Frans, en slechts beperkt Nederlands. Lokale besturen roepen centrale diensten daarom op om versnelde integratietrajecten op te starten. Ook willen ze werkgevers aanmoedigen om deze mensen aan te nemen en taalbegeleiding op de werkvloer te garanderen.

De lokale besturen benadrukken hun bereidheid om een belangrijke rol te spelen in het activeringsproces, maar benadrukken de noodzaak van erkenning en middelen om dit te ondersteunen. Zij zetten zich al in met eigen middelen en organiseren een verscheidenheid aan acties. Deze acties omvatten intensieve werkbegeleidingen, infosessies, bouwdagen/bouwsafari's, jobdagen, social profit salons en opleidingen. Zij werken hiervoor samen met diverse partners, zoals VDAB, tenderpartners, sectoren en Agentschappen voor Integratie en Inburgering. Bovendien tonen lokale besturen hun toewijding aan de integratie van vluchtelingen met initiatieven zoals brugfiguren die sociale en economische profielen opstellen en buddywerkingen die sociale cohesie bevorderen.

 

Realistische doelen

We roepen op om

  • Taal op de werkvloer aan te leren.
  • Inclusieve werkomgevingen te creëren.
  • Inschrijving niet langer als een doel op zich te zien.
  • Realistische arbeidsdoelstellingen vast te stellen.
  • Profielen af te stemmen op de vraag in de arbeidsmarkt.

 

Overleg met Oekraïense overheid

Daarnaast onderkennen de lokale besturen het belang van overleg met de Oekraïense overheid. De vlucht van hoogopgeleide burgers uit Oekraïne kan leiden tot een 'braindrain', wat nadelig is voor het herstel van het land op lange termijn. Het is essentieel om een dialoog te voeren die zowel de belangen van België als Oekraïne dient en een balans vindt tussen de integratie van vluchtelingen in België en de ondersteuning van de wederopbouw van Oekraïne.

De VVSG pleit ook voor een alomvattend beleid dat zich niet exclusief richt op Oekraïense vluchtelingen en van toepassing is op andere doelgroepen om een inclusieve en dynamische samenleving voor allen te bevorderen. 
 

Peter Cousaert