Auteur:

Gepubliceerd op: 20-12-2022

Van de meer dan 88.000 plaatsen kinderopvang baby en peuter in Vlaanderen zijn er nog ongeveer 8.770 (ongeveer 10%) die geen subsidie krijgen van Opgroeien. De meerderheid van deze opvangvoorzieningen moet het dus redden met de door ouders betaalde ouderbijdrage. 
 

De Vlaamse Regering voorziet nu 9,5 miljoen euro voor de omschakeling van deze niet gesubsidieerde plaatsen naar plaatsen met de basissubsidie (T1-subsidie). 

Zowel plaatsen gezins- en groepsopvang komen in aanmerking, op voorwaarde dat: 

  • voor groepsopvang: het gaat over vergunde plaatsen zonder basissubsidie van Opgroeien, ongeacht of er gewerkt wordt met vrije prijs of inkomenstarief; 
  • voor gezinsopvang: het gaat over vergunde plaatsen zonder basissubsidie van Opgroeien met vrije prijs; 
  • de plaatsen op het moment van de oproep én de beoordeling nog steeds actief zijn.

Als de aanvragen allemaal plaatsen groepsopvang zouden zijn, kunnen ongeveer 7.112 bestaande plaatsen deze basissubsidie krijgen. Als dit plaatsen gezinsopvang zouden zijn, kunnen er in totaal meer plaatsen omschakelen. De kostprijs van een plaats gezinsopvang ligt namelijk lager dan die van een plaats groepsopvang.

De basissubsidie die organisatoren krijgen is vanaf 1 januari 2023 de volgende: 

  • Groepsopvang: 1358,33 euro per plaats per jaar
  • Gezinsopvang: 482,63 euro per plaats per jaar

De aanvraagprocedure is vrij eenvoudig. Organisatoren vinden alle info (en ook het verplicht te gebruiken aanvraagformulier) hier: https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/communicatie-van-opgroeien/oproepen-en-beslissingen#anchored-section-2

Elke organisator: 

  • met bestaande, niet-gesubsidieerde plaatsen groepsopvang of met niet-gesubsidieerde plaatsen gezinsopvang die werkt met vrije prijs; 
  • die al een vergunning heeft op het moment van de oproep; 
  • en die kan voldoen aan de subsidievoorwaarden voor de basissubsidie

komt in aanmerking voor de subsidie. 

Aan lokale besturen wordt niet gevraagd om in deze omschakelingsronde een advies te geven over de aanvragen. 

Ann Lobijn