Auteur:

Gepubliceerd op: 30-11-2023

De federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken kondigde begin juli 2023 de vernieuwing aan van Belpic, het systeem voor de uitreiking en activering van elektronische identiteitskaarten. De FOD vraagt de gemeenten om zich voor te bereiden op deze wijziging en biometrische apparatuur (foto- en vingerafdrukscanners) aan te schaffen die compatibel is met de vernieuwde versie van Belpic. Deze aankondiging roept heel wat vragen op en heeft behoorlijke financiële gevolgen voor de gemeenten.

Het is voor de VVSG volledig onduidelijk wat de aanleiding is van deze softwarewijziging en vooral of de baten van deze wijziging in verhouding staan met de financiële implicaties voor de gemeenten. We berekenden dat de totale kosten voor de Vlaamse steden en gemeenten kan oplopen tot meer dan vijf miljoen euro. Het gaat in hoofdzaak over de vervanging van de biometrische apparatuur, die overigens nog goed werkt.

Bovendien denken gemeenten al langer aan innovatievere oplossingen om de dienstverlening rond burgerzaken te organiseren. Een draagbaar loket of een selfservice kiosk, waarbij burgers autonoom hun eID of reispas kunnen vernieuwen, maken daar een belangrijk onderdeel van uit. Het is onduidelijk of de gevraagde investering van biometrische apparatuur ook past in dit verhaal.

We vragen aan minister Verlinden om inzage te geven in de kosten/batenanalyse, de timing aan te passen en/of financiële compensatie te voorzien.

 

Ward Van Hal