Auteur:

Gepubliceerd op: 23-09-2022

Op 22 september, de laatste dag van de Week van de Mobiliteit, ontvingen Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken en Filip Boelaert, secretaris-generaal van Departement Mobiliteit en Openbare Werken concrete beleidsaanbevelingen om de drempels voor meer duurzame mobiliteit weg te werken. Die aanbevelingen van het Netwerk Duurzame Mobiliteit, haar 8 leden en onderzoekers van Mobilise aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) zijn gebaseerd op de input van duizenden deelnemers aan “30 Dagen Minder Wagen” afgelopen juni - het grootste particuliere autovrije experiment ooit in Vlaanderen.

De campagne

Je eigen wagen minder gebruiken tijdens de maand juni? Ruim 6.500 Vlamingen gingen de uitdaging aan om hun auto dertig dagen lang zoveel mogelijk aan de kant te laten staan. Daarbij kregen ze van de organisatoren een heleboel tips en goede voorbeelden om duurzamer op weg te gaan. Wie tijdig registreerde kon bovendien genieten van gratis voordelen bij mobiliteitspartners De Lijn, NMBS, Blue-bike en Cambio. Het doel: verplaatsingsgewoonten doorbreken en experimenteren met meer duurzame vervoersmiddelen. Het resultaat is met ongeveer 166.000 autoloze dagen méér dan geslaagd.

Aanbevelingen voor minister Peeters

De aanbevelingen - voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers en deelmobiliteit - zijn van tel omdat ze gebaseerd zijn op de ervaringen van de deelnemers aan de campagne. Via “30 Dagen Minder Wagen” mensen laagdrempelig laten proeven van duurzame mobiliteit, en hen breed informeren over de opties, is een eerste stap in de goede richting. De aanbevelingen mikken echter op structurele hefbomen. 

  • Zo gaven deelnemers aan vaker het openbaar vervoer te zullen nemen, als er een beter aanbod na 22u en in het weekend zou zijn. Een no-brainer is dan ook meer investeren in een ruim aanbod van openbaar vervoer - en bij uitbreiding deelmobiliteit.  
  • Opmerkelijk ook: fietsers en voetgangers associëren duurzame verplaatsingen niet per se met veilige verplaatsingen. Op Vlaams en lokaal niveau is het nieuwe fietsvademecum* een broodnodige opstap naar meer kwaliteitsvolle en veilige fietsinfrastructuur - afgestemd op het aantal fietsers én de diversiteit aan fietsen. In 2019 was amper 46% conform het vorige fietsvademecum. De standaardrichtlijnen voor kwalitatieve en veilige wandelinfrastructuur verdient ook een upgrade, stelt het rapport. Zo wordt duurzaam vervoer synoniem voor betaalbaar, betrouwbaar, efficiënt, veilig en comfortabel - en meer dan louter ‘goed voor het milieu’.
  • Verder moet de Vlaamse overheid streven van 4.645 deelwagens begin 2022 naar 15.000 stuks in 2030, zeker in landelijke regio’s. Zo halen we  tot 200.000 privéwagens van de baan. De federale overheid kan hier helpen door de btw op deelwagens te verlagen van 21% naar 6%. Dit is reeds het geval voor deelfietsen en openbaar vervoer. Waarom die lijn niet doortrekken?

Meer informatie

Indien je meer informatie wenst of het volledige rapport wil nalezen, kan dat via de website van 30 dagen minder wagen.

Michiel Apers