Gepubliceerd op: 06-06-2024

De Europese Commissie wil de Unie tegen 2050 klimaatneutraal maken met de Green Deal. Met de komst van een nieuwe Commissie dit najaar rijst de vraag hoe de Green Deal verdergaat. Het Comité van de Regio’s, dat adviezen geeft aan de Europese instellingen namens lokale en regionale besturen, heeft 29 aanbevelingen opgesteld voor een vernieuwde Green Deal 2.0.

Een vernieuwde Green Deal 2.0 agenda moet een duurzaam concurrentievermogen en strategische autonomie bevorderen, sociale ongelijkheid uitbannen en het potentieel van groene innovatie verder benutten.

Deze nieuwe agenda moet lokale besturen, en hun specifieke context en behoeften, centraal stellen. Hij moet ervoor zorgen dat deze over de nodige instrumenten en middelen beschikken om ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken en in staat worden gesteld om hun eigen overgangstrajecten uit te stippelen en te beheren.

Kris Versaen - Stafmedewerker VVSG