samenwerking

Auteur:

Gepubliceerd op: 18-09-2023

Er gaat steeds meer aandacht naar de inzet van doelgroepmedewerkers uit de sociale economie in de zorgsector. Minister van Sociale Economie, Jo Brouns, deed een oproep voor pilootprojecten om de samenwerking tussen werkgevers uit de zorg en de sociale economie te bevorderen. Deze oproep wekt veel interesse op bij lokale besturen. Maar liefst 21 proeftuinen in publieke zorg- en welzijnssectoren, zoals de ouderenzorg en de kinderopvang, zijn finaal geselecteerd.

Het doel van deze proeftuinen is om duurzame economische samenwerking op te zetten tussen werkgevers in beide sectoren en bruggen te bouwen naar duurzame samenwerking. De doelgroepmedewerker voert dagtaken bij een zorg- en welzijnsvoorziening, terwijl de begeleiding en het gezag over de medewerker bij de werkgever in de sociale economie blijft.

Met een totaal budget van 1,2 miljoen euro wil de Vlaamse overheid deze samenwerkingen ondersteunen tussen sectoren. Op lange termijn dient dit tot meer duurzame jobs te leiden voor de betrokken medewerkers. Deze pilootprojecten starten in september. Een evaluatie volgt een jaar later.

Mike Deschamps