Auteur:

Gepubliceerd op: 16-12-2022

Mooimakers organiseerde van 3 tot 9 oktober de jaarlijkse Week van de Handhaving op zwerfvuil en sluikstort. De oproep bracht 180 Vlaamse steden en gemeenten op de been om in oktober extra controles uit te voeren. Meer dan 1500 deelnemers zoals politieagenten, GAS-vaststellers, gemeenschapswachten en andere medewerkers deden mee, bovenop de lokale handhavingsacties het hele jaar door. Het aantal GAS-sancties voor zwerfvuil tijdens de Week van de Handhaving is meer dan verdubbeld tegenover 2021.

Met het jaarlijkse initiatief vraagt Mooimakers meer aandacht voor de handhaving op zwerfvuil en sluikstort, door in samenwerking met steden, gemeenten, afvalintercommunales en politiezones de sociale controle op te voeren, overtreders te beboeten en te sensibiliseren. Vooral extra controleren in uniform en sluikstort doorzoeken om daders te identificeren (elk 16%) waren populair, gevolgd door positieve en sensibiliserende acties (elk 14%). Mensen die het goede gedrag toonden, kregen soms een beloning: hondeneigenaars in het bezit van een hondenpoepzakje ontvingen bijvoorbeeld een extra rolletje zakjes of een houder. Rokers die hun peuk correct weggooiden, werden beloond met een zakasbakje. Op andere locaties spraken de deelnemers van de lokale besturen mensen aan of kregen ze een compliment. Tot slot blijkt dat de acties zich vooral situeerden op centrumlocaties (14%), afvalverzamelpunten (14%), en in parken (14%).

Uit de resultaten blijkt dat concrete inspanningen een noodzaak blijven in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort. Zo is het aantal mondelinge aanmaningen toegenomen (van 2.003 gerapporteerde gevallen in 2021 naar 2.288 gerapporteerde gevallen dit jaar). Vooral het aantal uitgedeelde GAS-sancties ten gevolge zwerfvuil steeg significant: van 1.015 gerapporteerde gevallen in 2021 naar 2.095 gevallen dit jaar. In 2023 zal Mooimakers de Week van de Handhaving op zwerfvuil en sluikstort opnieuw organiseren van 2 tot en met 8 oktober.

Meer informatie over de handhaving op zwerfvuil en sluikstort vind je op de website van Mooimakers.

Silke Smekens