2017Lokaal10 - Uit en thuis in de sociale woonwijk.png
Provider image

De sociale wijk Bruinbeekstraat in Ingelmunster had weinig nodig om in actie te schieten voor een buurtfeest. Zulke bevordering van cultuur- en vrijetijdsbesteding is een van de doelstellingen van UitinMidwest, een cultureel samenwerkingsverband van zeven gemeenten in het midden van West-Vlaanderen.

In een sociale woonwijk valt er meestal bitter weinig cultuur of vrije tijd te beleven. Daarom plantte UitinMidwest begin dit jaar een paar keer een opvallend rood caravannetje neer in de Bruinbeekstraat. Iedereen was er welkom voor een kop soep en broodjes. En wat het belangrijkste was: er was tijd voor een praatje om de nieuwe inwoners te verwelkomen en elkaar beter te leren kennen. De toon was gezet: de buurt zou samen een feest organiseren. Ieders ideeën, talenten en interesses werden samengelegd en gaandeweg kreeg het programma voor de feestdag vorm. Soms ging dat vanzelf, soms moest er wat gepuzzeld worden. Maar op 8 juli werd er samen opgebouwd, gedanst en gefeest. De basis voor een duurzame vrijetijdswerking was gelegd.

 

Het belang van de buurt

Ingelmunster is een middelgrote gemeente van iets meer dan 10.500 inwoners in het hart van Midden-WestVlaanderen. Kansarmoedebestrijding en bevordering van de sociale cohesie bij de inwoners draagt Ingelmunster hoog in het vaandel. Zo mogen de kinderen in elke wijk mee de speeltuigen kiezen. Ook biedt het gemeentebestuur een toelage ‘Goede Buur(t) Straat’ aan Ingelmunstenaren die een buurt- of straatactiviteit organiseren om de sociale contacten aan te moedigen. Onder impuls van het participatiedecreet richtte Ingelmunster ook een sterk lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie op. Naast het sociaal huis en de diensten vrije tijd, jeugd en cultuur, springen nog enkele krachtige spelers in het oog: welzijnsschakel ’t Hertje met een erg levendige vrijetijdswerking en socialehuisvestingsmaatschappij De Mandelbeek.

 

Meer dan alleen sociaal wonen

Het is niet nieuw dat socialehuisvestingsmaatschappijen inzetten op sociale begeleiding van hun bewoners met een huurdersadviesraad, maar De Mandelbeek gaat nog een stap verder. De maatschappij erkent vrijetijds- en cultuurparticipatie als een essentieel basisrecht, naast het recht op menswaardig wonen. Haar opdracht is méér dan voorzien in goede woningen. Om tot een sterke buurt te komen komt het er ook op aan om het collectieve te stimuleren en de nodige ondersteuning te bieden op dat vlak. Vanuit die basisovertuiging krijgt de sociaal medewerkster van De Mandelbeek ruimte om hieraan mee te werken. Het is net die verwevenheid van sectoren die uiteindelijk tot een sterker verhaal leidt.

 

Uit in de Buurt

Onder de noemer ‘Uit in de Buurt’ schoot in het voorjaar van 2017 een serie kleinschalige participatieve vrijetijdsprojecten uit de startblokken. Gangmaker hiervan is UiTinMidwest, de cultuurtak van projectvereniging BIE. Dit intergemeentelijk samenwerkingsverband bundelt zeven gemeenten uit het midden van West-Vlaanderen: Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden. Een van de doelstellingen van UiTinMidwest is cultuur- en vrijetijdsbeleving bevorderen, met speciale aandacht voor kansengroepen. Door in elke gemeente mee de schouders onder kleinschalige cocreatieve projecten op buurtniveau te zetten wil UiTinMidwest vrijetijdsparticipatie stimuleren. Lokale netwerkvorming en samenwerking met alle relevante lokale spelers (professionelen en vrijwilligers), duurzaamheid en empowerment van de lokale inwoners vormen de rode draad door elk project. ■

 

Trui Dewaele is medewerker cultuur UiTinMidwest/BIE
Voor Lokaal 2017 | 10