De afbakening van 17 referentieregio’s betekent niet dat alles per se naar het niveau van de regio moet getrokken worden. Kleinere samenwerkingsverbanden zijn vaak nuttig om gezamenlijk burgernabije dienstverlening tot stand te brengen, voor bundeling van expertise en middelen…

Wél is het de bedoeling tot een transparanter geheel van samenwerkingen te komen.

Ook binnen subregio’s kunnen vragen leven over samenwerking en gezamenlijk beleid. Het Labo Regiovorming ondersteunt zowel regio’s als subregio’s.

Huidige situatie:

Gewenste situatie: