Voor studenten is het OCMW van de plaats van inschrijving als hoofdverblijfplaats in het bevolkings- of vreemdelingenregister op het moment van de hulpvraag bevoegd voor de ononderbroken duur van de studies.

Als student wordt beschouwd, die persoon tussen 18 en 24 jaar (= jonger dan 25 jaar op moment hulpvraag), die een voltijdse studie volgt aan een erkende onderwijsinrichting.