Digital Support Infrastructure for Citizens in the Repair Economy

Het project heeft invloed op de volgende thema's: 

Materialen

Korte beschrijving:

Sharepair is een Interreg North-West Europe project (NWE982) met als doel de afvalberg van afgedankt elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) te verminderen. We doen dit door initiatieven voor burgerherstel op te schalen via het gebruik van digitale hulpmiddelen: hulpmiddelen die burgerherstel stimuleren en faciliteren door hersteloplossingen enerzijds te verzamelen en anderzijds te ontsluiten naar burgers (Smart & Circular Cities). De tools zijn zowel gericht op leken als op meer bedreven herstellers in repaircafés. Ze zullen ook bestaande professionele hersteldiensten in kaart brengen en burgers ernaartoe leiden, alsook een open-source database van 3D-printing designs samenstellen voor het printen van vervangonderdelen voor herstel.

Reden van het project:

Actief uitwerken van de circulaire strategie van de Stad Leuven, met een focus op de strategische doelstelling rond herstellen, delen en hergebruiken.

Praktische info

 • Startdatum: 1 januari 2020
 • Investeringsbedrag: >250.000 euro
 • Financieringskanaal: Interreg North-West Europe, Stad Leuven, provincie Vlaams-Brabant, ...
 • Aanwerving: Voltijdse werkkracht

 

 • Gemeente: Leuven
 • Contactpersoon: Lieve Van Espen
 • E-mailadres: lieve.vanespen@leuven.be
 • Website: Sharepair

Betrokken diensten binnen de gemeente:

Ruimtelijke ordening  |  Afdeling duurzaamheid

Samenwerking met andere lokale besturen:

 • 1ste fase: 4 steden in België en Nederland samenwerking met VVSG
 • Latere fase: uitbouwen netwerk van Smart & Circular Cities

Externe partners:

 • Burgerbewegingen: input voor en uitrol van digitale tools
 • Onderzoeksinstellingen: expertise en uitwerking digitale oplossingen -
 • Steden: integratie in strategie circulaire steden
 • Commerciële bedrijven: uitwerken tools
 • Repair & Share: expertise en beleidsbeïnvloeding
 • TestAankoop: bevraging consument, promotie tools, uitbouwen Repair Hub - ...

Succesfactoren

 •  Blijvende impact op het circulaire ecosysteem binnen de betrokken steden en bij burgers - mogelijkheid tot expansie van het project naar andere steden / gemeenten.

Valkuilen

 • Verwevenheid van instrumenten die ontwikkeld worden met verschillende partners: vertragingen hebben impact op een hele keten van activiteiten
 • Onvoldoende samenhang tussen ontwikkelde digitale tools en de gebruikers (bvb. repair cafés)

Uitdagingen

 • Complexiteit op management niveau: diverse groep van 17 partners (steden, burgerinitiatieven, onderzoeksinstellingen, etc.) in verschillende landen
 • Garanderen lange termijn effecten: verderzetting van de resultaten (bvb open repair data platfom) na afloop van het project