asbest tegeltjes.jpg
Provider image

Bij de verplichte selectieve inzameling van asbestcement op het recyclagepark moet de gemeente of de intercommunale rekening houden met milieuregels en met wetgeving rond arbeidswelzijn. Het is belangrijk zowel de recyclageparkwachter als de inwoners goed te informeren over deze fractie. Het breken of verkleinen van deze fractie is af te raden, omdat de asbestvezels dan kunnen vrijkomen. Het personeel van het recyclagepark moet asbesthoudende materialen kunnen herkennen en weten hoe ermee om te gaan.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.