Op vraag van onze leden organiseren wij op 10 januari een Ronde Tafel 'Samen Slim' over digitale burgerparticipatie.  Een groeiende groep burgers wil medezeggenschap over beleidskeuzes en wil beleid mee vormgeven én uitvoeren. Dit biedt kansen voor het lokaal bestuur. Burgerparticipatie creëert betrokkenheid van inwoners en verhoogt de legitimiteit en slagkracht van beleid. Bovendien beschikken burgers ook over heel wat kennis en expertise die de kwaliteit van beleidsbeslissingen en projecten kunnen verhogen. Lokale besturen experimenteren met nieuwe instrumenten om in gesprek te gaan met de inwoners en om de onderlinge verbinding te versterken.

Tijdens deze ronde tafel verkenden we enkele projecten van steden en gemeenten die reeds met participatie aan de slag zijn gegaan en leerden we meer over de mogelijkheden en de verschillende technologische toepassingen die er op vandaag zijn. 

Stonden op het programma:

Pitches van bedrijven:

In de voormiddag kwamen tijdens de toelichtingen van de deelnemers ook de platformen van CitizenLab en Tree Company aan bod.

Vind hier meer informatie over burgerparticipatie