PlastiCity

Het project heeft invloed op de volgende thema's: 

Materialen  |  Beleid

Korte beschrijving:

De recyclagepercentages van plastic zijn nog steeds erg laag. Vooral in de stedelijke omgeving is veel plastic afval beschikbaar dat technisch gezien in aanmerking komt voor recyclage, maar niet effectief wordt gevalideerd. Deze zogenaamde 'verloren plastics' kunnen een prominente rol spelen in de circulaire economie. Door in te spelen op nieuwe verwerkingsmethoden voor deze plastics kunnen economische opportuniteiten gecreëerd worden. Het doel van het PlastiCity-project is om deze economische kansen te ontdekken en uit te werken in 4 pilootprojecten in de partnersteden in de Interreg 2 Zeeën regio - de kust. Hiervoor zal PlastiCity een studie uitvoeren naar de samenstelling en hoeveelheid industrieel en commercieel plastic afval in de stedelijke omgeving, o.a. door middel van een mobiel analyselabo. Als volgende stap zal het project op zoek gaan naar nieuwe oplossingen voor het ophalen van het afval, het sorteren ervan, tot het ontwerpen van eindproducten uit afval. Dit zal bovendien gebeuren in samenwerking met verschillende belanghebbenden via stedelijke platformen. Het project wordt uitgevoerd in vier partnersteden: Gent (BE), Den Haag (NL), Southend-on-Sea (VK) en Lille / Douai (FR). Deze steden vertonen sterke verschillen in economische typologieën, afvalbeheerplannen, culturele context en lokaal en regionaal beleid. Inzichten in deze verschillen en in de impact ervan op de bedrijfsmodellen zullen erg leerrijk zijn voor het beoordelen en evalueren van ‘best practices’ en het aanpassen ervan naar andere stedelijke gebieden. Het hoofddoel van PlastiCity is om makkelijk toepasbare strategieën en oplossingen te ontwikkelen die de recyclagepercentages van plastics in de stedelijke gebieden kunnen verhogen van 20-30% tot meer dan 50% door het gebruik en/of hergebruik van 'verloren plastics' als grondstof.

Reden van het project:

Het recyclagepercentage van plastics verhogen naar meer dan 50% en daarmee nieuwe waardeketens en businessmodellen in de Gentse regio ontwikkelen.

Praktische info

 • Startdatum: 1 januari 2019
 • Investeringsbedrag: >250.000 euro
 • Financieringskanaal: Europese subsidies
 • Aanwerving: Halftijdse werkkracht

 

 • Gemeente: Gent
 • Contactpersoon: Sanne Habets
 • E-mailadres: sanne.habets@stad.gent
 • Website: PlastiCity

Betrokken diensten binnen de gemeente:

Economie  |  Strategische subsidies

Samenwerking met andere lokale besturen:

 • Southend on Sea Borough Council
 • Gemeente Den Haag

 

 

 

Externe partners:

 • Universiteit Gent
 • University of Portsmouth
 • Van Werven België bvba
 • Team2
 • Armines
 • Metabolic bv
 • DPL Group Plastic Recycling
 • GRCT
 • Theys Recyclage
 • WeLoop

Succesfactoren

 • Recyclage cijfers zijn aan aanzienlijk verhoogd
 • Er zijn technische oplossingen voor logistiek, sorteren, recycleren en hergebruiken van gerecycleerd plastic
 • Er is een gedragsverandering bij alle actoren in de waardeketen
 • Er zijn in elke regio nieuwe waardeketens/business modellen met voorheen 'verloren' plastics en er zijn hierdoor nieuwe jobs gecreëerd

Valkuilen

 • Vertraging op investeringen door externe factoren (vergunningen, ...)
 • Geen bereidheid van actoren om mee te werken, inzameling van 'verloren' plastics blijft beneden de kritische massa.
 • Brexit beïnvloedt de samenwerking/uitvoering van het project.

Uitdagingen

 • De economische kansen zijn niet voldoende bekend bij de actoren.
 • Logistieke barrières
 • Geen effectieve inzameling en sorteerfaciliteiten
 • Beleid is niet altijd duidelijk
 • Samenwerking tussen overheden en bedrijven is niet altijd makkelijk