Het OCMW van de plaats van inschrijving als hoofdverblijfplaats in het Rijksregister van de moeder op het moment van de geboorte is bevoegd voor hulpverlening aan de pasgeborene. En dit voor de ononderbroken duur van het verblijf in de kraaminrichting. Wanneer er geen inschrijving als hoofdverblijfplaats is, dan is het OCMW van de plaats van geboorte bevoegd.

Deze uitzondering geldt alleen als de moeder geen hulpvraag indient (ze is verdwenen, niet aanspreekbaar, enz.) of afstand doet van het kind (moeder laat kind achter en dient alleen voor zichzelf hulpvraag in bij een OCMW). De uitzondering geldt niet als de moeder de hulpvraag indient. Dan is het OCMW dat bevoegd is voor de hulpverlening aan de moeder ook bevoegd voor de hulpverlening aan het pasgeboren kind.