omstaanderstraining_1.jpg
Provider image

Aan de hand van omstaanderstrainingen worden inwoners opgeleid om veilig en effectief in te grijpen bij ongepast gedrag.

Categorie

Antidiscriminatie en -racisme

Doelen

  • Met omstaanderstrainingen wordt er geprobeert de samenleving te activeren om ongepast gedrag tegen te gaan en zo een veilige omgeving te creëren.

Doelgroep

  • Alle inwoners.

 

Beschrijving

Aan de hand van omstaanderstrainingen worden inwoners opgeleid om veilig en effectief in te grijpen bij ongepast gedrag. Als burger zorg je ervoor dat het mikpunt zich niet alleen voelt en toon je dat discriminatie, racisme en ongepast gedrag niet goed te keuren zijn.

Het opleiden in omstaandersprincipe valt binnen Plan Samenleven onder actie 17.

Wil je meer goede praktijken, tools en hulpmiddelen over grensoverschrijdend gedrag ontdekken? Bezoek dan zeker onze pagina Grensoverschrijdend gedrag

 

 

Deze praktijk in

 

 

 

Brussel- VGC

  • De Vlaamse Gemeenschapscommissie of VGC organiseert in samenwerking met het Agentschap integratie en Inburgering omstaanderstrainingen (bestaande uit 2 delen) voor Brusselaars. De vorming gaat in op verschillende contexten (werkomgeving, familierelaties, …). Waarbij de focus ligt op discriminerende en racistische uitspraken en gedrag, vanuit alle discriminatiegronden (afkomst, handicap, geloof, seksuele geaardheid, leeftijd, …).

Genk

  • Stad Genk biedt, in samenwerking met het Agentschap Integratie en inburgering, omstaandertrainingen aan om actief en gepast te leren reageren op ongepast gedrag.

Gent

Kortrijk

Lokeren

  • Lokeren biedt in samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering omstaanderstrainingen aan om een impact te hebben op zowel professionals als burgers. Hierover spraken ze op de inspiratiedag Plan Samenleven op 25 mei. 

Sint-Niklaas

  • Sint-Niklaas organiseert omstaanderstrainingen voor inwoners, verenigingen, organisaties én eigen personeel waarin verschillende strategieën om te reageren worden aangeleerd als je als een actieve omstaander als getuige bent van ongepast gedrag. Voor de trainingen wordt er samengewerkt met Het Agentschap Integratie en Inburgering en andere partners zoals bv. Orbit vzw en Sensoa vzw. Naast de trainingen met een brede focus, waar alle vormen van ongepast gedrag aan bod komen, zijn er ook trainingen met een specifieke focus, zoals omgaan met racistische situaties of seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Roeselare

  • Roeselare organiseert omstaanderstrainingen doorheen het jaar onder de opleiding ‘leer beter reageren’ voor zowel burgers als professionelen.  De opleiding speelt in op verschillende contexten (werk, nachtleven, ...) en verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. In het eerste deel wordt onderzocht waarom mensen vaak wegkijken en niets doen. In het tweede deel worden 4 strategieën aangereikt om te reageren en dus een actieve omstaander te zijn. 

 

Beleidsdomeinen

  •  

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.