Als lokaal bestuur werk, leer en opereer je in een genetwerkte samenleving. Peter Cousaert en Griet Briels schreven, samen met het kruim uit het vakgebied, een boek over deze ontwikkelingen: ‘Lokale besturen in de genetwerkte samenleving’. Het bundelt inzichten rond regie en het opzetten van organisatienetwerken en geeft een stevige onderbouw aan zij die in deze dynamische context werken. Het leest als een praktisch handboek vol handreikingen en instrumenten om samenwerking succesvoller en slagkrachtiger te maken. Een must read voor eenieder die met regie en organisatienetwerken bezig is! 

 

Bekijk hier de livestream van de boekvoorstelling.