Lokaal loket in de praktijk

Een lokaal loket kinderopvang oprichten doe je niet op één dag. Een lokaal loket kinderopvang opstarten vraagt overleg, afstemming en samenwerking met veel partners: een Huis van het Kind, de op het grondgebied van de gemeente actieve opvangvoorzieningen, toeleiders naar kinderopvang, enzovoort. Dit overleg vraagt tijd en engagement.

Bovendien is het belangrijk om het lokaal loket kinderopvang af te stemmen op de lokale context en er mee voor te zorgen dat het lokaal loket de lokale beleidsdoelstellingen (o.a. toegankelijke kinderopvang) helpt realiseren. Als lokaal bestuur speel je een cruciale rol in het mee vorm geven aan het lokaal loket.  

De VVSG verzamelt lokale praktijken van bestaande lokale loketten. Elk loket werkt anders, net omdat het een aanpak op maat vraagt.

Zelf al een werkzaam lokaal loket kinderopvang in de gemeente? Inspireer andere lokale besturen vul een praktijkfiche in. Bezorg deze aan ann.desmaele@vvsg.be