polarisatie juiste.jpg
Provider image

Polarisatie kan een voedingsbodem zijn voor radicalisering en extremisme, als lokaal bestuur kan je actie nemen om polarisatie tegen te gaan. Het ontwikkelen en uitrollen van een actieplan rond polarisatie is een actie van Plan Samenleven

Categorie

Sociale cohesie

 

 

Beschrijving

Lokale besturen kunnen een lokaal actieplan polarisatie en daaraan gekoppelde acties uitrollen over hoe je omgaat met polarisatie, haatspraak en desinformatie.

Polarisatie kan een voedingsbodem zijn voor radicalisering en extremisme. In dat geval zien we ‘de ander’ niet meer als gesprekspartner, maar wel als een vijand. Maar evengoed kan een goed debat leiden tot georganiseerde meningsverschillen en positieve maatschappelijke evoluties. Een goed debat is soms de beste oplossing voor maatschappelijke spanningen.

Het ontwikkelen en uitrollen van een actieplan polarisatie, valt binnen Plan Samenlven onder actie 2

Deze praktijk in

 Lebbeke

  • Binnen het actieplan polarisatie zet Lebbeke gerichte acties op gericht op de polarisering rond het LGBTQIA+ thema. Lebbeke deed een oproep aan kunstenaars om een muurschildering in regenboogkleuren te verzorgen. Op de gebouwen van het Administratief Centrum, het Sociaal Huis, het gemeentehuis van Denderbelle en het Ontmoetingscentrum van Wieze is (sinds 2023) een regenboogplaatje bevestigd met een Q-code erop. De Q-code leidt naar een webpagina waar burgers onze missie en visie kunnen nalezen en meer info krijgen over onze lokale acties en over belangenbehartigers.

 

Sint-Niklaas

  • In Sint-Niklaas werd in februari 2022 het actieplan ‘preventie van extremisme en polarisering’ goedgekeurd. Dit actieplan omvat zowel een preventieve als een curatieve aanpak van alle vormen van extremisme en polarisering. Preventie van extremisme en polarisering is enkel zinvol indien tegelijkertijd wordt ingezet op een inclusieve samenleving, waar iedereen zich thuis voelt en dezelfde kansen krijgt. Dit actieplan richt zich op zowel de preventieve maatregelen voor actuele thema’s of kwetsbare doelgroepen als op de curatieve aanpak van personen waar vermoedens zijn van radicalisering.

  

Turnhout

  • Met de campagne ‘Thuis in Turnhout’ gaat Turnhout via storytelling focussen op het herkenbare onder inwoners. Hier worden tegelijkertijd ontmoetingsactiviteiten aan gekoppeld. Tijdens de ontmoetingsactiviteiten zal men kunnen zien en horen dat iemand niet alleen een buitenlandse herkomst heeft, maar ook papa is en tennis speelt. Of dat je anderstalige buurvrouw een passie heeft voor koken net zoals een andere inwoner. Om die verhalen bij elke Turnhoutenaar te krijgen, worden buurtwerkingen, verenigingen, sportclubs… betrokken bij de campagne. De verhalen worden verspreid op verschillende manieren: via artikels, foto’s, een podcast …

Muurschildering in Lebbeke

Beleidsdomeinen

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.