mintus.png
Provider image

De integratie van technologie in openbare zorgdiensten is een onomkeerbare trend. Dit geldt niet alleen voor de dienstverlening aan zorgbehoevenden, maar ook voor de ondersteuning en ontwikkeling van zorgmedewerkers.

Zo introduceerde Welzijnsvereniging Mintus Brugge de 'Innovatiebox' in hun woonzorgcentra. Deze box met digitale en fysieke tools bevordert innovatie en creatief denken op de werkvloer. Samen met Artevelde Hogeschool wordt de box het komende jaar getest door medewerkers.

Mintus is al geruime tijd overtuigd van de combinatie technologie en zorg. Daarom hebben ze geruime tijd een zorgtechnoloog in dienst. Deze professional analyseert de behoeften van zowel zorgbehoevenden als medewerkers en zoekt naar geschikte technologische oplossingen. De aangeschafte technologie wordt vervolgens toegevoegd aan de 'technologiebibliotheek', waar medewerkers alles kunnen lenen om in hun dagelijkse werkzaamheden toe te passen. Dit gebeurt met voortdurende ondersteuning van de zorgtechnoloog.

Ook Zorg Leuven zet digitale stappen vooruit met de introductie van hun eigen Zorg@Home-app. Deze unieke toepassing is specifiek gericht op verzorgenden en huishoudhulpen van thuiszorgdiensten. Deze app vervangt de gedrukte cliëntenmap, vereenvoudigt het werk van zorgmedewerkers en vermindert administratieve lasten. Via hun tablet hebben medewerkers altijd en overal toegang tot het zorgaanbod per cliënt, waardoor ze snel kunnen reageren op veranderende zorgbehoeften.

Niet alleen op vlak van dienstverlening kunnen medewerkers beroep doen op digitale ontwikkelingen, maar ook voor hun persoonlijke groei opent technologie nieuwe mogelijkheden. VitaS gebruikt bijvoorbeeld Virtual Reality (VR) om medewerkers en studenten specifieke handelingen te laten oefenen. Het betreft onder andere EHBO-handelingen, het geven van een bedbad, of hoe om te gaan met bewoners die zich verslikken. Dit werkt echt drempelverlagend en voelt heel snel vertrouwd aan, vooral voor studenten en medewerkers die als het ware opgroeiden met een smartphone of game console in hun hand. 

De dienst voor gezinszorg van Puurs-Sint-Amands zet heel bewust in op online vormingen en ervaart dat als een waardevolle aanvulling op fysieke groepsvormingen. Via een website bekijken de verzorgenden video’s over bepaalde thema’s zoals communicatie, fysieke cliëntzorg en preventie waarna ze vragen beantwoorden of tests afleggen. Deze digitale vormingen zijn een waardevolle aanvulling op het huidige vormingsaanbod.

Heb je zelf een inspirerend verhaal over het invoeren van technologie op de werkvloer? Laat het ons zeker weten. We zijn altijd op zoek naar boeiende praktijkvoorbeelden.