Het behoeft weinig uitleg dat de hoge energiekosten veel burgers treffen. Tijdens de webinar ‘Energiemanagement - Samen slimmer met energie’ die we op 18 november 2022 organiseerden, deelden we goede praktijken over hoe je als lokaal bestuur burgers kan ondersteunen tijdens de energiecrisis. We gingen specifiek in op hoe technologie en data kunnen bijdragen tot een efficiënter energiebeheer en een verminderd energieverbruik. Verschillende gebruiksvriendelijke tools die je als lokaal bestuur kan inzetten om burgers een beter inzicht te geven in hun energieverbruik en hen te stimuleren tot een duurzamere energieconsumptie werden toegelicht.

Op de agenda

  • Het belang van energiemonitoring voor lokale besturen I dr. ir.-arch. Marc Delghust (Ugent - Vakgroep Architectuur en Stedenbouw)
  • Gedragswetenschappen en klimaattransitie I dr. Thijs Bouman (Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen) 
  • Praktijkvoorbeelden
    • Sinds 2011 helpt EnergieID burgers en organisaties met het opvolgen en vergelijken van hun energie- en waterverbruik. EnergieID presenteert tijdens de webinar een reeks nieuwe ontwikkelingen die lokale besturen kunnen aanbieden aan hun inwoners om samen de energiecrisis beter het hoofd te bieden.
    • De Energiecentrale (Gents adviespunt voor energiezuinig wonen en renoveren) komt het VLAIO City of Things project - de renometer - voorstellen, een proefproject met Gentenaars om de impact van hun energetische renovaties te monitoren.
    • Scone het Scone platform biedt gepersonaliseerde inzichten en tips om CO₂ te verminderen op een haalbare manier