afbeelding.png
Provider image

Hoe zorg je ervoor dat hoogtechnologische vooruitgang tegemoetkomt aan de echte noden en wensen van de doelgroep en zijn doel niet mist? Het antwoord ligt voor de hand: de eindgebruiker vanaf het begin meenemen.

Woonzorgcentrum Edouard Remy van Zorg Leuven werkt al jaren samen met gedreven ingenieurs van de KU Leuven. In het project Ingenieurs@WZC bundelen ze, toen nog samen met InnovAge (de Leuvense zorgproeftuin), hun krachten. Zij aan zij met zorgpersoneel en bewoners werken ze aan technologische oplossingen in de ouderenzorg om de levenskwaliteit van de bewoners en gebruikers te verhogen.  

Zorg Leuven vindt het belangrijk dat onderzoekers op het terrein de mogelijkheid krijgen om gedurende een langere periode dag in dag uit te innoveren samen met de bewoners van een woonzorgcentrum zodat de eindgebruiker centraal staat bij de ontwikkelingen.  

Directeur van het woonzorgcentrum Babs Roex vertelt: "De kracht van dit unieke project ligt in de structurele samenwerking tussen ingenieurs, zorgpersoneel, bewoners, mantelzorgers en bedrijven. In de dagelijkse interactie zie je de concrete noden en in het denkproces naar technologische toepassingen zitten we meteen mee aan de tafel. Zo nemen de ingenieurs de ervaringen, meningen en noden van de doelgroep zelf meteen mee." 

En daar stopt het niet bij. Ingenieurs@WZC 2.0 ging van start. Binnen dit traject krijgen ook andere onderzoekers en bedrijven de kans om zich te laten bijstaan in hun ontwikkelproces. Op deze manier willen Zorg Leuven en de ingenieurs van KU Leuven ook anderen de kans geven om duurzame innovaties te creĂ«ren die nauw aansluiten bij de echte noden van de zorgsector.  

Een mooi voorbeeld van hoe vooruitgang ontstaat door samenwerking en door expertise te delen tussen verschillende sectoren. Met de steun van Provincie Vlaams-Brabant.đź’™ #InnovatieInZorg #Slimmeregio’s #ZorgLokaal 

Meer informatie op de website van de KU Leuven