De aanpak van Leuven om inwoners in kwetsbaarheid te bereiken in tijden van Corona omvat verschillende acties:

  • Oprichting van een telefonisch informatiecentrum
  • Oprichting van een platform, 'Leuven helpt', i.s.m. GiveADay
  • Brieven naar alle inwoners en een campage 'Even apart altijd samen'
  • Bundelen van Leuvense verhalen
  • Mensen in kwetsbaarheid actief opbellen
  • Verdeling van maaltijden en voedselpakketten
  • Uitbreiding van de winteropvang en dagopvang voor dak- en thuislozen
  • Specifieke aanpak naar kwetsbare gezinnen, anderstaligen, ondersteuning van collectieve woonvormen
  • Leuven Leert, voor kinderen en jongeren
  • ...

Meer hierover vind je terug in de presentatie die Dries Wiercx gaf op 13/mei '20, tijdens het webinar 'Kwetsbare groepen detecteren en bereiken in crisistijd. Dries Wiercx is in stad Leuven coördinator Buurtwerk en coördinator 'Leuven helpt'.