Dienst leefomgeving, klimaat en economie

De medewerkers zijn bereikbaar per e-mail via voornaam.naam@vvsg.be.

Bert Janssens
Diensthoofd leefomgeving, klimaat en economie

Ruimte

Xavier Buijs
Stafmedewerker ruimtelijke ordening
telefoon 02 211 56 10

Joris Deleenheer
Stafmedewerker wonen
telefoon 02 211 55 28

Erwin Debruyne
Stafmedewerker mobiliteit en wegenbeheer
telefoon 02 211 56 09

Steven Verbanck
Stafmedewerker leefmilieu, jurist
telefoon 02 211 56 12

Leen Van der Meeren
Stafmedewerker duurzame overheidsopdrachten
telefoon 02 211 55 66

Klimaat

Elke de Taeye
Projectmedewerker communicatie, data & tools
telefoon 0495 26 52 62

Cedric Depuydt
Stafmedewerker energie en klimaat
telefoon 0484 31 95 28

Kris Moonen
Regisseur energie efficiëntie patrimonium & renovatie
telefoon 0485 52 71 98

Maarten Tavernier
Coördinator Netwerk Klimaat

Leen Van der Meeren
Projectmedewerker financiering & projecten
telefoon 02 211 55 66

Gawein Van Daele
Regisseur warmte & ruimte

Vervoerregiowerking

Guido Vaganée
Coördinator Vervoerregiowerking
telefoon 0491 16 41 42

Michiel Apers
Stafmedewerker Vervoerregiowerking
telefoon 0497 05 81 59

Water & openbaar domein

Christophe Claeys
Stafmedewerker waterbeleid
telefoon 02 211 56 11

Secretariaat

Katja Borremans
secretariaat
telefoon 02 211 56 07