pexels-christina-morillo-1181376.jpg
Provider image

De begeleiding naar/tijdens een verkort opleidingstraject ondersteunt nieuwkomers in het laten erkennen van hun diploma uit het land van herkomst. De begeleiding naar verkorte opleidingstrajecten is een actie van Plan Samenleven.

Categorie

Gelijke onderwijskansen

Doelen

Nieuwkomers begeleiden naar een verkort opleidingstraject waarbij ze hun diploma uit het land van herkomst volledig kunnen laten erkennen.

Doelgroep

Nieuwkomers met een diploma (zowel binnen de EU als buiten de EU).

Beschrijving

Door nieuwkomers in te lichten over de opleidingsmogelijkheden om hun diploma uit het land van herkomst te laten erkennen en te begeleiden gedurende dit traject vinden nieuwkomers sneller hun weg terug naar de arbeidsmarkt. Deze begeleiding gebeurt in verschillende vormen: één-op-één begeleiding of in groep, al dan niet in samenwerking met hogeschool of universiteit,...

De begeleiding naar verkorte opleidingstrajecten valt binnen het Plan Samenleven onder actie 6.

Deze praktijk in

Sint-Niklaas

  • Binnen Plan Samenleven ontwikkelt Sint-Niklaas een actieplan om nieuwkomers te ondersteunen en te beleiden bij de erkenning van hun diploma uit hun land van herkomst. Dit gebeurt onder andere door één-op-één begeleiding in samenwerking met hogescholen en universiteiten.

Maasmechelen

  • Maasmechelen werkt samen met MaxiPAC  in het kader van actie 6 van Plan Samenleven om nieuwkomers toe te leiden naar verkorte opleidingstrajecten.

Mechelen

  • De Leerwinkel van Mechelen is een plek waar je met een leerwens of vraag terecht kan voor neutrale, autonome en onafhankelijke leerloopbaanbegeleiding en informatie. Er wordt voornamelijk gericht op klanten die vastlopen of vastgelopen zijn in hun leerloopbaan en extra ondersteuning nodig hebben om voluit te gaan voor een opleiding, een diploma of een extra certificaat. Bij de Leerwinkel Regio Mechelen kan je terecht voor begeleiding en oriëntatie in je zoektocht of om samen informatie op te zoeken aangepast aan je levensomstandigheden. De Leerwinkel Regio Mechelen denkt met je mee en biedt informatie over opleidingen, vormingen of onderwijs. De Leerwinkel werkt talentgericht en verwijst door naar de juiste partner of school.

Gent

  • Elk jaar krijgen 10 hooggeschoolde mensen met een buitenlandse herkomst of met een handicap een werkervaringsstage. Zo bouwen ze werkervaring en kennis op die hen kan helpen bij hun verdere zoektocht op de arbeidsmarkt.

Roeselare

  • Schakelklas Roeselare WE DO begeleidt al enkele jaren jongeren die nog niet lang in ons land zijn. De schakelklas zet in op Nederlands en bereidt de jongeren voor op o.a. het behalen van diploma secundair onderwijs, kortopleidingen met certificaat of getuigschriften en tewerkstelling. Dit gebeurt door oriëntering, competentie-en talentgerichte versterking van jongeren op transitieleeftijd vanuit de leefwereld van de jongeren. 

Beleidsdomeinen

  • Gelijke onderwijskansen
  • Tewerkstelling

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.