Wanneer begint je mandaat als BCSD-lid?

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 vindt installatievergadering van de gemeenteraad plaats op één van de eerste vijf werkdagen van december 2024. In nieuwe fusiegemeenten vindt de installatie van rechtswege plaats op eerste werkdag van januari 2025. De verkiezing van de BCSD-leden gebeurt in de openbare zitting van de OCMW-raadsvergadering die aansluit op de installatievergadering. Zowel de voorgedragen BCSD-leden als de opvolgers worden daar verkozen verklaard. De effectieve verkozen leden (dus niet de opvolgers) leggen er ook de eed af. Het mandaat start vanaf het moment dat de eed afgelegd is. Deze eedafleggingen worden opgenomen in de notulen. Er moet geen apart proces-verbaal worden opgesteld.

Word je op een later moment verkozen tot effectief BCSD-lid (dat kan als opvolger, maar ook door een nieuwe akte) dan bij de start van de bestuursperiode, dan mag je de eed niet afleggen in de openbare vergadering van de OCMW-raad. Zo een eed vindt dan plaats bijvoorbeeld op het bureau van de algemeen directeur of de raadsvoorzitter. De eed wordt afgenomen door de raadsvoorzitter in aanwezigheid van de algemeen directeur. Er wordt wel een proces-verbaal van opgemaakt dat overgemaakt wordt aan de BCSD-voorzitter. Vanaf dan ben je BCSD-lid.

Zie art 96 DLB.

Wanneer eindigt je mandaat als BCSD-lid?

Wie de eed afgelegd heeft als BCSD-lid, blijft in principe lid voor de hele bestuursperiode.
Er zijn enkele uitzonderingen:

  • Er zijn bepaalde gevallen waar iemand tijdelijk lid wordt van het BCSD omdat het effectieve BCSD-lid verhinderd is. Bij het einde van de verhindering neemt het oorspronkelijke BCSD-lid het mandaat weer op en wordt het tijdelijke BCSD-lid weer opvolger.
  • Je kan als lid van het BCSD steeds zelf beslissen om ontslag te nemen (schriftelijk aan de raadsvoorzitter). De fractie in de raad die je heeft voorgedragen of een partij kan dat niet in jouw plaats beslissen.
  • Wanneer je niet meer voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden (bijvoorbeeld omdat je verhuisd bent naar een andere gemeente) en weigert ontslag te nemen kan de raad je mandaat vervallen verklaren.
  • Wanneer je zou overlijden tijdens de bestuursperiode.

Zie art. 97, §2 en 103 DLB

Enkele veelgestelde vragen over het begin en einde van het mandaat

Ook interessant:

Tijdelijke vervanging