• Sterk verstedelijkte of verdichte wijken hebben een hoge bevolkingsdichtheid die het gebruik van ondergrondse containers doet toenemen en daardoor de ondergrondse containers ook sneller doet vollopen. Bovendien hebben centrumsteden vaak grotere groepen niet-residentiële bewoners, zoals studenten, toeristen, expats… Het is vaak moeilijker om deze te bereiken over het correct gebruik van de afvalinzameling. Ook moeten er oplossingen voorzien worden met bijvoorbeeld prepaid of tijdelijke badges om de toegang tot de ondergrondse containers te voorzien. Ook in deze omgevingen wordt er soms voor gekozen om ondergrondse containers in een aanvullend scenario op de huis-aan-huisinzameling te voorzien.
  • De hogere gebruiksintensiteit vereist een zeer goede opvolging van de lediging, maar ook van technische problemen die de toegang tot de ondergrondse containers belemmeren. Net als in de toeristische zones is de inzet van vulgraadsensoren, ondanks de extra kost, dus wel wenselijk. Vulgraadsensoren zijn echter niet zaligmakend, soms leidt het type afval, bijvoorbeeld opengevouwen kartonnen dozen, tot valse waarnemingen. Een gedurige opvolging van de vullingsgraad aangevuld met ervaring in het gebruik ervan zijn nog steeds een noodzakelijke aanvulling.
     
  • Er kunnen eventueel ook sensoren in de inwerpopeningen geplaatst worden om blokkades op te merken. Een geblokkeerde container leidt in geval van een hoge gebruiksintensiteit immers zeer snel tot bijplaatsingen errond. Blokkades van de inwerpopeningen komen vaak voor bij restafval en een systeem van volumediftar, als men de inwerpopening overmatig probeert te vullen om geld te proberen te besparen. Ook bij pmd (inwerpen van zakjes, laag gewicht) en bij papier en karton (laag gewicht, dozen die terug openvouwen) gebeurt dit vaker.

Om al deze redenen is het zelf kunnen opvolgen van technische storingen en de vulgraad nog belangrijker in deze context dan in de meeste gemeentes. Een eerstelijnsdienst om kleine technische problemen op te lossen en bijplaatsingen op te ruimen, zal in dit geval een grotere besparing betekenen.

  • Een bijkomend voordeel van sorteerstraten in sterk verstedelijkte omgevingen is dat de afvalophaalwagen niet de hele wijk moet doorkruisen. Er moet in veel gevallen even vaak of soms wel meer in een wijk opgehaald worden in het geval van ondergrondse containers versus de klassieke huis-aan-huisinzameling, maar je kan dit beter timen en je kan mogelijks ook voorkomen dat je de moeilijkste punten in een wijk, bijvoorbeeld slecht toegankelijke straten of schoolomgevingen, moet bereiken door de inplanting van de sorteerstraat aan te passen. Al vraagt de lediging van ondergrondse containers in stedelijke omgeving dan weer vaak extra verkeersmaatregelen, zoals parkeerverboden, verkeerssignalisatie voor de vrachtwagen…