Zelf aan de slag met de instrumenten

Een fiche om een regie-instrument in te schalen, een instrument om te evalueren welk type organisatienetwerk is aangewezen, een vragenlijst die je zicht geeft op jouw sterktes als netwerkmanager, … Deze en andere instrumenten zijn – telkens samen met een korte handleiding – te vinden op ons kennisnetwerk.

De Netwerkacademie: vormingsaanbod over regie en organisatienetwerken

Netwerkacademie (vvsg.be) 

Een basisvorming van drie dagen, een modulair opgebouwde leergang waarin telkens een ander thema door een expert wordt uitgediept of een labo waarin je gedurende een dag bouwt aan aanpakken ten aanzien van een regie-vraagstuk,... Het volledige aanbod is te vinden bij de Netwerkacademie.

Begeleidingsdag

Een begeleiding door een stafmedewerker van de VVSG bij jouw lokaal bestuur.  Gedurende een dag kijken we samen met diverse deelnemers uit jouw lokaal bestuur (medewerkers met een regisserende rol in netwerken, leidinggevenden, gemeente en OCMW, diverse beleidsdomeinen,…) naar de regie-instrumenten die jullie vandaag inzetten, de positie die jullie innemen in organisatienetwerken, enz. Op basis van daarvan maken we concreet welk pad jouw lokaal bestuur kan lopen om bewuster om te gaan met regie en netwerkvorming.

Boek 'Lokaal besturen in de genetwerkte samenleving' 

Hoe voer je regie als lokaal bestuur in tijden van samenwerking? We vertrekken vanuit de realiteit en noden die we meekregen vanuit lokale besturen.  We nodigden auteurs uit die achtergrond, inzichten of materiaal aanreiken dat de praktijktoets bij lokale besturen met verve heeft doorstaan.  Het boek is verkrijgbaar bij Politeia; Lokaal besturen in de genetwerkte samenleving (politeia.be)

Interesse? Vragen? Neem contact op met griet.briels@vvsg.be of peter.cousaert@vvsg.be

Het werk is niet af. Samen met onze klankbordgroep regie- en organisatienetwerken (onder het voorzitterschap van prof. dr. Joris Voets) brengen we de verdere noden bij lokale besturen in kaart en ontwikkelen we op basis daarvan verder aanbod.