VCRO-202022_Reeksbeeld_Website_kleinn.jpg
Provider image

De ruimtelijke regelgeving deint steeds verder uit, ondanks inspanningen tot wetsmatiging. Daarom besloten we om de bestaande Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening die Politeia uitgeeft in samenwerking met VVSG en Inforum op te splitsen in vier delen: Deel 1: Regelgeving ruimtelijke planning Deel 2: Regelgeving omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen Deel 3: Handhaving ruimtelijke regelgeving Deel 4: Randvoorwaarden ruimtelijk beleid Dat moet de professionals die bezig zijn met ruimtelijke planning – in het bijzonder de deskundigen omgeving en de omgevingsambtenaren, ruimtelijke planners en stedenbouwkundige inspecteurs en verbalisanten – ondersteunen. We eindigen elk deel met een chronologisch overzicht en een trefwoordenregister. Het chronologisch overzicht is handig als je de datum van het decreet of het besluit (ongeveer) kent en het even wilt opzoeken. Het trefwoordenregister kan dan weer helpen als je over een bepaalde thematiek meer wilt weten, maar niet goed weet in welke regelgeving het concreet aan bod komt.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.