12861_10.jpg
Provider image

Deze content behandelt op een inzichtelijke manier het complexe Vlaamse ruimtelijkeordenings- en stedenbouwrecht. Daarbij wordt onder andere een antwoord gegeven op de volgende vragen: Hoe wordt de ruimte geordend? Is een vergunning vereist of moet er een melding gebeuren? Kan de vergunning bekomen worden? Welke zijn de beoordelings- en afwijkingsgronden? Hoe verloopt de procedure? Hoe, waar en wanneer kan beroep worden ingesteld? Hoe gebeurt de handhaving? Is er inspraak mogelijk bij het verlenen van vergunningen? Hoe is de rechtsbescherming georganiseerd? Deze content is bedoeld voor al wie inzicht wenst te verwerven in het functioneren van het ruimtelijkeordenings- en stedenbouwbeleid in Vlaanderen. Deze input is ook geschikt voor onderwijsdoeleinden. Om die reden werd veelvuldig gebruikgemaakt van schema’s. Die hebben tot doel grotere of complexere gehelen visueel voor te stellen of kernachtig samen te vatten. Er zijn tevens voorbeelden opgenomen om de theorie meteen te concretiseren.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Extenso-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Extenso-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Inforum, Pinakes en Politeia.

Lees meer informatie over onze formules.