13882_11.jpg
Provider image

We bespreken op een inzichtelijke manier de integratie van het planmerproces in het proces tot opmaak van een RUP. Daarbij wordt onder andere een antwoord gegeven op de volgende vragen: Wat was de aanleiding voor deze integratie? Wat zijn de doelstellingen van het planmerintegratiedecreet? Hoe is het decreet opgevat? Welke zijn de algemene krachtlijnen? Hoe verloopt het geïntegreerd planningsproces? Deze content is bedoeld voor al wie inzicht wilt verwerven in het nieuwe planmerintegratieproces: beleidsmakers, ambtenaren en adviesinstanties op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau, ruimtelijke planners, studiebureaus en MER-deskundigen. Om de inhoud overzichtelijker te maken, werd veelvuldig gebruik gemaakt van schema’s.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.