Cover-personeelstopics_jpeg.jpg
Provider image

We focussen in deze publicatie op het personeelsbeleid in entiteiten van lokale besturen die hun activiteiten onderbrengen in een vorm van verzelfstandiging of samenwerking met een publieke rechtsvorm. Daarbij komen achtereenvolgens het personeelsbeleid bij autonome gemeentebedrijven, bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en bij welzijnsverenigingen aan bod, de meest gebruikte rechtsvormen. We bieden een capita selecta (in alfabetische volgorde) met telkens een korte schets van het thema en een vermelding van de juridische bron. We bespreken ook enkele methodieken om personeel tussen gemeente, OCMW en lokale verzelfstandigings- en samenwerkingsstructuren te delen. Deze uitgave is in de eerste plaats bedoeld voor personeelsverantwoordelijken van lokale verzelfstandigings- en samenwerkingsstructuren met een publieke rechtsvorm. Zij moeten vaak weten hoeveel beleidsruimte hun organisatie heeft om het personeelsbeleid vorm te geven, bijvoorbeeld wanneer ze de lokale rechtspositieregeling opstellen. Deze publicatie maakt deel uit van de reeksĀ Verzelfstandiging en Samenwerking.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.