Cover_Personeelscodex_web_7.jpg
Provider image

Deze content bevat alle wet- en regelgeving die op het personeel van de lokale besturen van toepassing is. De wetteksten zijn bovendien gecoördineerd en gecodificeerd. Gezien het praktijkgerichte karakter van het werk, werd het ingedeeld op basis van thema’s zoals arbeidsorganisatie, vakbondsstatuut en geldelijke regelingen, en niet volgens de ‘klassieke’ opdeling statutair en contractant.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.