porta-openbaarheidbestuur_ED6-HR_Xcs.jpg
Provider image

In dit handboek bespreken we de regelgeving met betrekking tot de openbaarheid van bestuur in België.  Deze uitgave is een handige gids bestaande uit een algemeen deel waarin we het begrippenkader schetsen en vervolgens de openbaarheid van bestuur situeren in de ruimere historische, juridische, bestuurskundige en politieke context. Daartoe onderscheiden we verschillende vormen van openbaarheid en verschillende vormen van het recht van toegang. Daarna volgt een meer diepgaande bespreking van de federale, Vlaamse en Brusselse regelgeving. In deze zesde editie actualiseren we de content op basis van nieuwe literatuur, rechtspraak, beslissings- en adviespraktijk van de speciaal voor het administratief beroep opgerichte instellingen.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.