OCMW-TUSSENKOMST_7.jpg
Provider image

Meer en meer ouderen komen door hun toenemende zorgbehoeften in hun laatste levensfase terecht in een woonzorgcentrum. Gezien de soms hoge dagprijzen in verhouding tot het beschikbaar inkomen, is het geen verrassing dat het voor zorgbehoevende ouderen niet altijd evident is de factuur van het woonzorgcentrum te betalen. Ouderen die betalingsmoeilijkheden ondervinden tijdens hun verblijf in het woonzorgcentrum, kunnen zich richten tot het OCMW voor financiële ondersteuning. Ook vragen woonzorgcentra steeds vaker een borgstelling van het OCMW aan nieuwe bewoners, als garantie dat het OCMW zal tussenkomen in de kosten wanneer de eigen middelen van de oudere onvoldoende blijken te zijn. Ook deze groep van ouderen, die niet noodzakelijk al moeilijkheden heeft met het betalen van hun facturen, komt dus terecht bij het OCMW. Het wettelijk kader voor de tussenkomsten van het OCMW voor bewoners in een woonzorgcentrum is beperkt. Dat betekent ook dat de discretionaire beslissingsruimte van het OCMW groot is, wat niet altijd evident is in de praktijk. Deze content vertrekt van het wettelijke kader, en tracht invulling te geven aan hetgeen niet in de wetgeving geregeld is. Aan de hand van voorbeelden wordt aangetoond waarmee het OCMW in de praktijk geconfronteerd kan worden De tips en opdrachten geven stof tot nadenken om de eigen werkwijze van het OCMW onder de loep te nemen.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Extenso-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Extenso-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Inforum, Pinakes en Politeia.

Lees meer informatie over onze formules.