Ombudsdiensten.png
Provider image

Deze publicatie start met een toelichting van de Europese ombudsman, die zeker voor de algemene ombudsdiensten in België, inspirerend was voor de ontwikkeling van hun beoordelingscriteria. Vervolgens besteden we ruim aandacht aan de algemene ombudsdiensten op federaal, Vlaams en Brussels niveau. In volgende hoofdstukken focussen we op sectorale en thema-ombudsdiensten bij de overheid en op lokale ombudsdiensten. Tot slot richten we onze blik op de ombudsfunctie bij ziekenhuizen, gezondheidsberoepen en op het niveau van de geestelijke gezondheidszorg. Dit boek verschijnt in de reeks Klachtenmanagement voor openbare besturen. Die reeks wil overheden en organisaties die hun relatie met de burger op een degelijke manier willen uitbouwen, ondersteunen. De inhoud is zowel wetenschappelijk als praktisch van aard. De auteur analyseert en beoordeelt bestaande klachtensystemen. Een aantal praktijkvoorbeelden maken de materie levendig. We gaan op zoek naar de succesfactoren van een goed uitgebouwd klachtenmanagement, rekening houdend met de specificiteit van elke organisatie. De content is niet alleen bedoeld voor lokale en bovenlokale overheden, elke overheidsgerelateerde organisatie kan het gebruiken in haar relaties met het publiek. Abonnees op de reeks Klachtenmanagement ontvangen automatisch dit boek, alle actualisaties en updates.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.