11529_11.jpg
Provider image

Deze content wil jongeren op een laagdrempelige manier informeren over de dagelijkse werking van de gemeente en de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook over andere bestuursniveaus en organen zoals intercommunales, de politie en het OCMW. Daarnaast bevat deze content een heleboel tips en tricks om het beleid van de gemeente te beïnvloeden. Als individu, met de jeugdraad, klas, vereniging of jeugdbeweging hebben jongeren namelijk heel wat mogelijkheden om hun zegje te doen en daadwerkelijk iets te veranderen. De content biedt een antwoord op de volgende vragen: Hoe is een gemeente politiek gestructureerd? Waar haalt de gemeente haar euro's vandaan? Wat zijn beleidsplannen en welke zijn er? Hoe kunnen inwoners participeren in het beleid? Welke diensten zijn gelinkt aan de gemeente? Waar bevindt de gemeente zich ten opzichte van andere overheden?

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.